1. Hvem kan delta? - Alle byråer og frilansere med adresse i Hordaland kan sende inn bidrag til konkurransen. Studenter med adresse i hele verden, som opprinnelig kommer fra Hordaland, kan sende inn arbeider som de er ansvarlige for, alene eller som en del av et team. Kunder som ønsker å sende inn arbeid må gjøre det via sitt byrå.

  2. Publiseringskrav - Arbeider som sendes inn til SRF KUBEN skal være offentlig publisert i Norge eller utlandet i 2020.

  3. Reklamekrav - De innsendte arbeidene må ha en reell oppdragsgiver. Studentarbeider er unntatt fra regelen.

  4. Film - Alle casevideoer, filmer e.l må være på max 90 sekunder.

  5. Hvilke kategorier kan arbeid kan sendes inn i? - Hvert arbeid kan sendes inn i max 3 kategorier (Folkets pris kommer utenom disse). Se kategorier.

  6. Alle innleverte arbeid skal anonymiseres. Filer som lastes opp må ikke inneholde logoer eller annet som kan spores tilbake til byrået som leverer inn. Dette for at juryen ikke skal vite hvem som har utført arbeidet.


Folkets pris - Gi din stemme!