1. Hvem kan delta? - Alle byråer og frilansere med adresse i Hordaland kan sende inn bidrag til konkurransen. Studenter med adresse i hele verden, som opprinnelig kommer fra Hordaland, kan sende inn arbeider som de er ansvarlige for, alene eller som en del av et team. Kunder som ønsker å sende inn arbeid må gjøre det via sitt byrå.

  2. Publiseringskrav - Arbeider som sendes inn til SRF KUBEN skal være offentlig publisert i Norge eller utlandet i 2018.

  3. Reklamekrav - De innsendte arbeidene må ha en reell oppdragsgiver. Studentarbeider er unntatt fra regelen.

  4. Film - Alle casevideoer, filmer e.l må være på max 90 sekunder.

  5. Hvilke kategorier kan arbeid kan sendes inn i? - Hvert arbeid kan sendes inn i max 3 kategorier (Folkets pris kommer utenom disse). Se kategorier.


Folkets pris - Gi din stemme!