Kategori 17. Effekt

Eksempler på effekt som blir vurdert i denne kategorien er:

Dette skal svares på i caset man leverer inn:

Bevis at resultatene er knyttet til markedsføringen i caset

Slik blir det evaluert

Innleveringsmåte:

Max 5 sider i pdf + 4 bilder (jpg, png). Lastes opp på samme måte som øvrig arbeid. Bildene til de nominerte blir vist på selve prisutdelingen